Make your own free website on Tripod.combanner1.jpg

heksetroen1.jpg

 
Hekse og troen på samme har eksisteret siden meget gammel tid.

I det gamle Grækenland, var der Hecate, Gudinden for Hekse og Magi og Patronisering.
 
I det gamle testamente, var der Heksen fra Endor.
 
Tager man til Afrika opdager man deres historie er fuld af historier om heksetro og magi. Og der har altid været anelser af hekse i det gamle tekster.
 
I Gammel tid, var hekse både frygtet og repekterede. I landsbysamfundende, før hen, var en heks set som en man kunne konsultere, en man rådførte sig med, en healer, en clarivoiant og en der havde kontakt til det overnaturlige.
 
Da Kristendommen entrede Historien, var teologerne tolerante over for "de kloge koner" indtil de begyndte sammelignede Troldom og Hekse med kætteri.
 
Dødsdomme for hekse var faktisk ukendt indtil "den Brændende tid" startede i det 15'århundrede, da teologerne gjorde troldom og heksetro synnonymt med Satanisme.
De slog hundredevis af mennesker ihjel (Især kvinder, faktisk var 80% af de anklagede kvinder!) anklagede for" Dæmonisk pagte med Djævlen".
I virkeligheden, var det bare en sag af massehysteri.
 
Hysteriet bredte sig til små landsbyer, hvor naboer anklagede naboer, venner mod venner, ja selv børn mod deres forældre og også mod andre børn.
Bare på grund af blind tro og uvidenhed hos mennesker den gang, døde over 3000 uskyldige mennesker!
 
Troldom og Heksetro returnerede og satte sig fast igen i 1920’erne ved hjælp af grupper i Europa og USA. En ny religion var født og dens navn var Wicca.
 
I dag er Wicca en af de hurtigste voksende alternative religioner i Verdenen.
 
Wicca.
  
Wicca er en alternativ religion, baseret på magi og naturtilbedelse.
En Wiccatilhænger følger Wiccatroen.
En gruppe af Wicca-tilhængere kaldes for en rede. Lederen af denne rede er som regel en Præst eller Præstinde.
 
Wicca-tilhængere tilbeder Gudinden. De har også deres egne love, blandt andet den meget brugte Trefoldslov (kommer jeg senere ind på). Men den meste brugte er naturligvis Wicca-loven, den er som en slags De ti Bud for Wicca-troen.
 
Trefoldsloven er lidt lige som karma-loven, og er grunden til at de fleste Wicca-tilhængere ikke kan gøre andre ondt via magi.
 
Ikke alle Wicca-tilhængere er Hekse. Nogle Wicca-tilhængere praktisere Wicca-troen, men sjældent magi.
 
Definationen af Wicca er forskellige ud fra de Wicca-tilhængere der praktisere den.
Traditionsbundne Wicca-tilhængere anser og dyrker Wicca som de har gjort i årtier, men ofte er der for hver rede/samfund, forskellige måder at tolke Wicca på.
 
Ordet Wicca var oprindelig et Gammelt Engelsk ord Wicce som betød Wise one (den vise), A male Witch ( Mandlig heks), a female Witch (Kvindelig heks); ordet har så udviklet sig med tiden til Wicca og Witch (heks).

Den moderne Heksetro.  
 
Der moderne ord Heks, er det korrekte ord for den der praktisere Trolddom, den magiske del af heksetroen.
Alligevel er der dog mennesker som praktisere den magiske side af troldom, men ikke den troene del af den, sådanne mennesker kaldes også hekse, nogen mener de ikke er, men i min tro og mening er alle der udøver magi og trolddom, hekse……onde som gode
 
Dog det at kalde sig heks, betyder ikke man er det, der er et par regler i Heksetroen, der skal være opfyldt inden man kan smykke sig med titlen (den del kommer jeg ind på senere), alligevel er der mange der kalder sig hekse om end de i realiteten ikke er det.
 
At være heks er kort fortalt en der forsøger at kontrollere kræfterne inde i sig selv, som gør livet til en mening, og at man lever viist og godt, uden at skade andre, og lever i harmoni med naturen.
 
©Månesten

Velkommen! | Månebarnet | Heksen | Kvinden | Moderen | Kællingen | Heksenes Baggrund | 1. Heksetroen | 2. Gudinden | 3. Guden&Gudinden | 4. Heksenes Love | 5. Hekse-Leksikon | 6. Vølven | Skyggernes Bog 1 | Skyggernes Bog 2 | Digte | Kroniske Smerter | Mine Tanker | Gode Links | Kontakt | Gæstebog

NB!!
Der er copyright på alle mine Tekster og Grafik.
Se forsiden for mine regler for dette.